+359 885 00 27 63

Изпълнява се пилотно фундиране под блокове В и С на Градски комплекс АТАНА