+359 885 00 27 63

Строителите на Градски комплекс АТАНА приключиха изкопните работи на обекта. Приключи бетонирането на фундаментни плочи на блок C и блок D. Изпълнява се фундамента на блок B. Започна изграждането на вертикални елементи на кота - 10.20 на блок С и блок D.


Строителите на Градски комплекс АТАНА приключиха изкопните работи на обекта. Приключи бетонирането на фундаментни плочи на блок C и блок D. Изпълнява се фундамента на блок B. Започна изграждането на вертикални елементи на кота - 10.20 на блок С и блок D.